JavaScript Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('Dizideki terim sayısını girin: ', (count) => {
 let n1 = 0, n2 = 1, n3;
 process.stdout.write(n1 + ' ' + n2 + ' ');
 
 for (let i = 2; i < count; ++i) {
  n3 = n1 + n2;
  process.stdout.write(n3 + ' ');
  n1 = n2;
  n2 = n3;
 }

 rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği