JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

"JavaScript" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
const s = prompt => parseInt(prompt("İlk Sayiyi Girin"));
firstNumber = s;
secondNumber = s;

while (true) {
 console.log("Toplama için 1 giriniz");
 console.log("Çıkarma için 2 giriniz");
 console.log("Çarpma için 3 giriniz");
 console.log("Bölme için 4 giriniz");
 console.log("Çıkmak için 5 giriniz");

 let option = s("Seçenek girin:");
 switch (option) {
  case 1:
   add = firstNumber + secondNumber;
   console.log("Sonuç: " + add);
   break;

  case 2:
   sub = firstNumber - secondNumber;
   console.log("Sonuç: " + sub);
   break;

  case 3:
   mul = firstNumber * secondNumber;
   console.log("Sonuç: " + mul);
   break;

  case 4:
   div = firstNumber / secondNumber;
   console.log("Sonuç: " + div);
   break;

  case 5:
   process.exit(0);

  default:
   console.log("Yanlış seçenek girdiniz, lütfen tekrar deneyin");
   break;
 }
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

JavaScript padEnd Kullanımı