JavaScript Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

function NthFibonacciNumber(n) {
  if (n == 1) {
    return 0;
  } else if (n == 2) {
    return 1;
  } else {
    return NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
  }
}

let n = prompt("Pozisyon Girin (N): ");
console.log("Fibonacci Numarası: " + NthFibonacciNumber(parseInt(n)));İlginizi Çekebilir

JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bul ...

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...