JavaScript Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

function NthFibonacciNumber(n) {
  if (n == 1) {
    return 0;
  } else if (n == 2) {
    return 1;
  } else {
    return NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
  }
}

let n = prompt("Pozisyon Girin (N): ");
console.log("Fibonacci Numarası: " + NthFibonacciNumber(parseInt(n)));İlginizi Çekebilir

JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

JavaScript 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript Sort Metodu Kullanımı