JavaScript For Döngüsü Kullanımı

JavaScript 'te for döngüsü en çok kullanılan döngü (loop) biçimidir.

3 parçadan oluşur..

1) Sayacı başlattığımız döngü başlatma. Başlatma ifadesi döngü başlamadan önce yürütülür.

2) Koşulun doğru olup olmadığını anlayacak test ifadesi. Koşul doğruysa, döngü içinde verilen kod çalıştırılır, doğru değilse kontrol döngüden çıkar.

3) Sayacınızı artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz yineleme ifadesi.

for ( döngü başlatma ifadesi; test ifadesi; yineleme ifadesi ) { 
test ifadesi doğruysa çalıştırılacak kod
}

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

<script type = "text/javascript">     
      var sayi;     
      for(sayi = 0; sayi < 5; sayi++) {
        document.write( sayi );
        document.write("<br />");
      }              
</script> 

Örnekte 0 'da başlayıp "sayi" değişkenimizin değerini 5 'den küçük olduğu sürece ekrana 1'er arttırarak yazdırdık.

Sonuç aşağıdaki gibi gözükücektir..

0
1
2
3
4İlginizi Çekebilir

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği