JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('İlk katsayıyı girin: ', (a) => {
 rl.question('İkinci katsayıyı girin: ', (b) => {
  rl.question('Üçüncü katsayıyı girin: ', (c) => {
   if (a != 0) {
    const d = b*b - 4*a*c;
    if (d == 0) {
     console.log('Kökler reel ve eşittir.');
     const r = -b / (2*a);
     console.log('Kökler ' + r + ' ve ' + r);
    } else if (d > 0) {
     console.log('Kökler reel ve farklıdır.');
     const r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a);
     const r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + r1);
     console.log('Kök2: ' + r2);
    } else {
     console.log('Kökler sanal sayılardır.');
     const rp = -b / (2*a);
     const ip = Math.sqrt(-d) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + rp + ' + i' + ip);
     console.log('Kök2: ' + rp + ' - i' + ip);
    }
   } else {
    console.log('Kareköklü ifade değildir.');
   }

   rl.close();
  });
 });
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

JavaScript Search Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği