JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('İlk katsayıyı girin: ', (a) => {
 rl.question('İkinci katsayıyı girin: ', (b) => {
  rl.question('Üçüncü katsayıyı girin: ', (c) => {
   if (a != 0) {
    const d = b*b - 4*a*c;
    if (d == 0) {
     console.log('Kökler reel ve eşittir.');
     const r = -b / (2*a);
     console.log('Kökler ' + r + ' ve ' + r);
    } else if (d > 0) {
     console.log('Kökler reel ve farklıdır.');
     const r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a);
     const r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + r1);
     console.log('Kök2: ' + r2);
    } else {
     console.log('Kökler sanal sayılardır.');
     const rp = -b / (2*a);
     const ip = Math.sqrt(-d) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + rp + ' + i' + ip);
     console.log('Kök2: ' + rp + ' - i' + ip);
    }
   } else {
    console.log('Kareköklü ifade değildir.');
   }

   rl.close();
  });
 });
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript Dizileri Birleştirme

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği