JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});

rl.question('İlk katsayıyı girin: ', (a) => {
 rl.question('İkinci katsayıyı girin: ', (b) => {
  rl.question('Üçüncü katsayıyı girin: ', (c) => {
   if (a != 0) {
    const d = b*b - 4*a*c;
    if (d == 0) {
     console.log('Kökler reel ve eşittir.');
     const r = -b / (2*a);
     console.log('Kökler ' + r + ' ve ' + r);
    } else if (d > 0) {
     console.log('Kökler reel ve farklıdır.');
     const r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a);
     const r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + r1);
     console.log('Kök2: ' + r2);
    } else {
     console.log('Kökler sanal sayılardır.');
     const rp = -b / (2*a);
     const ip = Math.sqrt(-d) / (2*a);
     console.log('Kök1: ' + rp + ' + i' + ip);
     console.log('Kök2: ' + rp + ' - i' + ip);
    }
   } else {
    console.log('Kareköklü ifade değildir.');
   }

   rl.close();
  });
 });
});İlginizi Çekebilir

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği