JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript'te global "isNaN()" fonksiyonu, bir değerin NaN (Not a Number) olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu fonksiyon, kendisine verilen değer matematiksel sayı değilse ise true, sayı ise false değerini döndürür.

Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir...

console.log(isNaN(NaN));     //true
console.log(isNaN(10));      //false
console.log(isNaN("hello")); //true
console.log(isNaN("5.2"));   //false
console.log(isNaN(5.2));     //false

  • Not: Unutmayın matematiksel olarak sayı olup olmadığı kontrol edilir. Bu yüzden "5.2" değeri false döner . Çünkü string ifadesidir.


İlginizi Çekebilir

JavaScript Mutlak Değer Alma

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript Diziyi Ters Çevirme

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

JavaScript setMonth Kullanımı