JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript'te global "isNaN()" fonksiyonu, bir değerin NaN (Not a Number) olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu fonksiyon, kendisine verilen değer matematiksel sayı değilse ise true, sayı ise false değerini döndürür.

Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir...

console.log(isNaN(NaN));     //true
console.log(isNaN(10));      //false
console.log(isNaN("hello")); //true
console.log(isNaN("5.2"));   //false
console.log(isNaN(5.2));     //false

  • Not: Unutmayın matematiksel olarak sayı olup olmadığı kontrol edilir. Bu yüzden "5.2" değeri false döner . Çünkü string ifadesidir.


İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...