JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript'te global "isNaN()" fonksiyonu, bir değerin NaN (Not a Number) olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu fonksiyon, kendisine verilen değer matematiksel sayı değilse ise true, sayı ise false değerini döndürür.

Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir...

console.log(isNaN(NaN));     //true
console.log(isNaN(10));      //false
console.log(isNaN("hello")); //true
console.log(isNaN("5.2"));   //false
console.log(isNaN(5.2));     //false

  • Not: Unutmayın matematiksel olarak sayı olup olmadığı kontrol edilir. Bu yüzden "5.2" değeri false döner . Çünkü string ifadesidir.


İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...