JavaScript MatchAll Metodu Kullanımı

JavaScript, web geliştiricileri için oldukça popüler bir programlama dili. Bu dilde, dizgi (string) işleme işlemleri oldukça sık kullanılan işlemler arasındadır. Dizgi işleme işlemleri, veri analitik, veri madenciliği gibi alanlarda da oldukça yaygın olarak kullanılır. JavaScript ile dizgi işlemleri yaparken, düzenli ifadeler (regular expressions) kullanılması gerekir. Düzenli ifadeler, dizgi içinde arama, değiştirme, filtreleme gibi işlemleri yapmak için kullanılır.

ECMAScript 2020 ile birlikte JavaScript'e, "matchAll()" metodu eklenmiştir. Bu metod, bir dizgi üzerinde global bir düzenli ifade eşleştirmesini yapmanıza olanak tanır ve tüm eşleşmeleri içeren bir yineleyici döndürür. Önceki versiyonlarda JavaScript'te match() metodu ile yapılan global eşleştirmelerde, sadece ilk eşleşme bulunurdu. Ancak matchAll() metodu ile tüm eşleşmeler elde edilebilir.

Örnek olarak, bir dizgi içindeki tüm e-posta adreslerini bulmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, "matchAll()" metodunu kullanarak, dizgi üzerinde düzenli ifade ile eşleşen tüm e-posta adreslerini elde edebilirsiniz. Örnek kullanım şöyle olabilir:

let input = "E-posta adresleri: [email protected], [email protected]";
let regex = /\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b/g;
let matches = input.matchAll(regex);

for (const match of matches) {
  console.log(match[0]);
}
// Output: "[email protected]" "[email protected]"

Yukarıdaki örnekte, "input" dizgisi içinde e-posta adreslerini aramak için "regex" düzenli ifadesi kullanılmıştır. Daha sonra, "matchAll()" metodu ile "input" dizgisi üzerinde eşleşen tüm e-posta adresleri alınmıştır. Son olarak, elde edilen eşleşmelerin her biri için döngü ile yazdırılmıştır.

Bir başka örnek olarak, bir dizgi içindeki tüm sayıları bulmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, "matchAll()" metodunu kullanarak, dizgi üzerinde düzenli ifade ile eşleşen tüm sayıları elde edebilirsiniz. Örnek kullanım şöyle olabilir:

let input = "Bu metin içinde 5 ve 7 sayıları var.";
let regex = /\d+/g;
let matches = input.matchAll(regex);

for (const match of matches) {
  console.log(match[0]);
}
// Output: "5" "7"

Son olarak, bir dizgi içindeki tüm kelimelere erişmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, "matchAll()" metodunu kullanarak, dizgi üzerinde düzenli ifade ile eşleşen tüm kelimelere erişebilirsiniz. Örnek kullanım şöyle olabilir:

let input = "Bu metin içinde 5 ve 7 kelime var.";
let regex = /\b\w+\b/g;
let matches = input.matchAll(regex);

for (const match of matches) {
  console.log(match[0]);
}
// Output: "Bu" "metin" "içinde" "5" "ve" "7" "kelime" "var"

"matchAll()" metodu, JavaScript'de dizgi üzerinde global bir eşleştirme yaparken daha esnek ve kontrol edilebilir bir yol sunar. Özellikle, birden fazla eşleşme bulunabilecek durumlarda ve eşleşmelerin ayrıntılarına erişmek istendiğinde oldukça kullanışlıdır. Bu metod, veri analitik, veri madenciliği gibi alanlarda da oldukça yararlı olabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

JavaScript For Döngüsü Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği