JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript "Math.sin" metodu, bir sayının sinüsünü hesaplamak için kullanılır. Bu metod, trigonometrik işlemler için JavaScript'de kullanılan bir metoddur. Metodun tek parametresi olan sayı, radyan cinsinden olmalıdır.

Örneğin, pi/2 radyanın sinüsünü hesaplamak istiyorsak, aşağıdaki kodu yazabiliriz.

console.log(Math.sin(Math.PI / 2));

Bu kod çalıştığında ekrana 1 yazdırılmış olur.

Ayrıca, 30 derecenin sinüsünü hesaplamak istersek ilk önce radyan'ı hesaplamamız gerekir. Formül aşağıdadır.

  • radyan = (açı * pi sayısı) / 180

Şimdi 30 derecenin sinüsünü hesaplayan kodu yazalım...

let aci = 30;
let radyan = (aci * Math.PI) / 180;
console.log(Math.sin(radyan));

Bu kod çalıştırıldığında ekrana 0.5 yazdırır. Bu örnekte görüldüğü gibi 30 derecenin sinüsünün değeri 0.5'dir.

JavaScript "Math.sin" metodu, genellikle matematik, fizik ve mühendislik gibi alanlarda kullanılır. Trigonometrik işlemlerde radyan cinsinden verilen bir sayının sinüsünü hesaplamak içindir. Ayrıca, grafikler, konum belirleme veya fizik simülasyonları gibi uygulamalarda da kullanılabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...