JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript "Math.sin" metodu, bir sayının sinüsünü hesaplamak için kullanılır. Bu metod, trigonometrik işlemler için JavaScript'de kullanılan bir metoddur. Metodun tek parametresi olan sayı, radyan cinsinden olmalıdır.

Örneğin, pi/2 radyanın sinüsünü hesaplamak istiyorsak, aşağıdaki kodu yazabiliriz.

console.log(Math.sin(Math.PI / 2));

Bu kod çalıştığında ekrana 1 yazdırılmış olur.

Ayrıca, 30 derecenin sinüsünü hesaplamak istersek ilk önce radyan'ı hesaplamamız gerekir. Formül aşağıdadır.

  • radyan = (açı * pi sayısı) / 180

Şimdi 30 derecenin sinüsünü hesaplayan kodu yazalım...

let aci = 30;
let radyan = (aci * Math.PI) / 180;
console.log(Math.sin(radyan));

Bu kod çalıştırıldığında ekrana 0.5 yazdırır. Bu örnekte görüldüğü gibi 30 derecenin sinüsünün değeri 0.5'dir.

JavaScript "Math.sin" metodu, genellikle matematik, fizik ve mühendislik gibi alanlarda kullanılır. Trigonometrik işlemlerde radyan cinsinden verilen bir sayının sinüsünü hesaplamak içindir. Ayrıca, grafikler, konum belirleme veya fizik simülasyonları gibi uygulamalarda da kullanılabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldır ...