JavaScript Mutlak Değer Alma

JavaScript 'te Mutlak değer alma işlemi için Math.abs() fonksiyonu kullanılır.

Bir gerçel sayının mutlak (salt) değeri, o sayıyı sayı ekseni üzerinde gösteren noktanın başlangıç noktasından (0) olan uzaklığı anlamına gelmektedir. |x| ile gösterilir. Buna göre, örneğin 5 ve -5 'nin 0 başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birim olduğu için her ikisininde mutlak değeri 5 olur.

Kullanım şekli aşağıdaki örneklerde verilmiştir.

<script type = "text/javascript">
     var deger1 = Math.abs(-1);     
     var deger2 = Math.abs(null);     
     var deger3 = Math.abs(1);     
     var deger4 = Math.abs("text");
</script>  

Sonuçlar aşağıdadır.

deger1 = 1
deger2 = 0
deger3 = 1
deger4 = NaNİlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

JavaScript Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

JavaScript isNaN Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği