JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript "Number.isNaN" metodu, bir değerin NaN (Not a Number) (Sayı Değil) olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu metod, JavaScript'te global "isNaN" fonksiyonundan farklıdır. Global "isNaN" fonksiyonu, verilen değerin NaN olup olmadığını kontrol etmek yerine, verilen değerin sayı olup olmadığını kontrol eder. Bu nedenle, "Number.isNaN" metodu, NaN olup olmadığını doğru şekilde kontrol etmek için kullanılmalıdır.

Aşağıdaki kodu inceleyelim...

let x = NaN;
console.log(Number.isNaN(x)); // true

Bu kod çalıştırıldığında ekrana "true" yazdırır, çünkü x değişkeni NaN değerini içermektedir.

Aşağıdaki kodu inceleyelim..

let y = 5;
console.log(Number.isNaN(y)); // false

Bu kod çalıştırıldığında ise ekrana "false" yazdırır, çünkü y değişkeni NaN değildir.

  • Not: Unutmayın. Bu fonksiyon sayı olup olmamasını değil. NaN olup olmamasını kontrol eder.

"Number.isNaN" metodu, JavaScript programlamada veri doğrulama veya hata ayıklama gibi işlemlerde kullanışlı bir araçtır. Özellikle, NaN değerlerinin oluşmasını engellemek veya bu değerleri tespit etmek için kullanılabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript Search Kullanımı

JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

JavaScript StartsWith Kullanımı

JavaScript resizeBy Kullanımı