JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript "Number.isNaN" metodu, bir değerin NaN (Not a Number) (Sayı Değil) olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu metod, JavaScript'te global "isNaN" fonksiyonundan farklıdır. Global "isNaN" fonksiyonu, verilen değerin NaN olup olmadığını kontrol etmek yerine, verilen değerin sayı olup olmadığını kontrol eder. Bu nedenle, "Number.isNaN" metodu, NaN olup olmadığını doğru şekilde kontrol etmek için kullanılmalıdır.

Aşağıdaki kodu inceleyelim...

let x = NaN;
console.log(Number.isNaN(x)); // true

Bu kod çalıştırıldığında ekrana "true" yazdırır, çünkü x değişkeni NaN değerini içermektedir.

Aşağıdaki kodu inceleyelim..

let y = 5;
console.log(Number.isNaN(y)); // false

Bu kod çalıştırıldığında ise ekrana "false" yazdırır, çünkü y değişkeni NaN değildir.

  • Not: Unutmayın. Bu fonksiyon sayı olup olmamasını değil. NaN olup olmamasını kontrol eder.

"Number.isNaN" metodu, JavaScript programlamada veri doğrulama veya hata ayıklama gibi işlemlerde kullanışlı bir araçtır. Özellikle, NaN değerlerinin oluşmasını engellemek veya bu değerleri tespit etmek için kullanılabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript Split Metodu Kullanımı

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek