JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript "padEnd" metodu, bir dizi veya bir metin nesnesinin uzunluğunu belirli bir değere ulaşana kadar belirli bir karakter ile doldurmak için kullanılır.

Bu metodun iki parametresi vardır: uzunluk ve karakter. Uzunluk parametresi, doldurulacak dizi veya metin nesnenin uzunluğunu belirtir ve karakter parametresi, doldurulacak karakteri belirtir. Eğer karakter parametresi verilmezse, varsayılan olarak boşluk karakteri kullanılır.

Örnek olarak kullanacağımız string "selam" olsun ve boşluk karakteri kullanarak uzunluğunu 6'ya getirmek isteyelim. Aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

let myArray = "selam".padEnd(6);
console.log(myArray);

Bu kod çalıştırıldığında ekrana "selam " yazdırır. Bu örnekte görüldüğü gibi diziye " " (boşluk) karakteri eklenmiştir.

Başka bir örneği inceleyelim. Burada kullanacağımız metin "javascript" ve "#" karakteri kullanarak uzunluğunu 12'ye getirmek isteyelim. Aşağıdaki kodu kullanabiliriz..

let myString = "javascript".padEnd(12, "#");
console.log(myString);

Bu kod çalıştırıldığında ekrana "javascript##" yazdırır. Görüldüğü gibi metin nesnesine "#" karakteri eklenmiştir.

"padEnd" metodunun kullanımı, veri işleme ve görme işlemlerinde kullanışlı bir araç olabilir. Örneğin, bir veritabanından alınan verilerin uzunluğunu kontrol etmek veya belirli bir formatta görüntülemek için kullanılabilir. Aynı zamanda, metin alanlarının uzunluğunu veya girdilerin doğruluğunu kontrol etmek için de işe yarayabilir.İlginizi Çekebilir

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Split Metodu Kullanımı

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript setMonth Kullanımı

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma