JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript "resizeBy" metodu, bir web sayfasının mevcut pencere boyutunu belirli bir değer kadar değiştirmek için kullanılır. Bu metodun iki parametresi vardır: x ve y. x parametresi, pencerenin genişliğini değiştirmek için kullanılır ve y parametresi, pencerenin yüksekliğini değiştirmek içindir. Her iki parametre de pozitif veya negatif bir sayı olabilir.

Örneğin, bir web sayfasının mevcut penceresini 100px genişlik ve 50px yükseklikte değiştirmek istiyorsak, aşağıdaki kodu kullanabiliriz..

window.resizeBy(100, 50);

Bu örnekte, pencerenin genişliği 100px ve yüksekliği 50px arttırılmıştır.

Özellikle, Javascript kullanılarak geliştirilmiş web sayfalarında, kullanıcının pencerenin boyutunu değiştirmesini veya sayfanın boyutunun değişmesini istemiyorsak, "resizeBy" metodunun kullanımını engellemeliyiz.İlginizi Çekebilir

JavaScript Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

JavaScript Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşl ...

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Ede ...