JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript "resizeBy" metodu, bir web sayfasının mevcut pencere boyutunu belirli bir değer kadar değiştirmek için kullanılır. Bu metodun iki parametresi vardır: x ve y. x parametresi, pencerenin genişliğini değiştirmek için kullanılır ve y parametresi, pencerenin yüksekliğini değiştirmek içindir. Her iki parametre de pozitif veya negatif bir sayı olabilir.

Örneğin, bir web sayfasının mevcut penceresini 100px genişlik ve 50px yükseklikte değiştirmek istiyorsak, aşağıdaki kodu kullanabiliriz..

window.resizeBy(100, 50);

Bu örnekte, pencerenin genişliği 100px ve yüksekliği 50px arttırılmıştır.

Özellikle, Javascript kullanılarak geliştirilmiş web sayfalarında, kullanıcının pencerenin boyutunu değiştirmesini veya sayfanın boyutunun değişmesini istemiyorsak, "resizeBy" metodunun kullanımını engellemeliyiz.İlginizi Çekebilir

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

JavaScript For Döngüsü Kullanımı

JavaScript Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği