JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ", function(santigratStr) {
  const santigrat = parseInt(santigratStr);
  const fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32;

  console.log("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " + fahrenheit);

  rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript Bir Stringi Ters Çevirmek

JavaScript Bir Sayının Karekökünü Alma

JavaScript Sort Metodu Kullanımı