JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ", function(santigratStr) {
  const santigrat = parseInt(santigratStr);
  const fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32;

  console.log("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " + fahrenheit);

  rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek