JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"JavaScript" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ", function(santigratStr) {
  const santigrat = parseInt(santigratStr);
  const fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32;

  console.log("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " + fahrenheit);

  rl.close();
});İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Split Metodu Kullanımı

JavaScript Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği