JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

let c = 0;
let p = 1.0;

rl.question("Sayı Adeti Girin: ", (count) => {
  count = parseInt(count);
  recursiveAsyncReadLine(count);
});

function recursiveAsyncReadLine(count) {
  if (c >= count) {
    const gm = Math.pow(p, 1.0 / count);
    console.log("Ortalama: " + gm);
    rl.close();
    return;
  }
  rl.question("Gerçek Sayı Girin: ", (x) => {
    x = parseFloat(x);
    c = c + 1;
    p = p * x;
    recursiveAsyncReadLine(count);
  });
}İlginizi Çekebilir

JavaScript 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği