JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

let c = 0;
let p = 1.0;

rl.question("Sayı Adeti Girin: ", (count) => {
  count = parseInt(count);
  recursiveAsyncReadLine(count);
});

function recursiveAsyncReadLine(count) {
  if (c >= count) {
    const gm = Math.pow(p, 1.0 / count);
    console.log("Ortalama: " + gm);
    rl.close();
    return;
  }
  rl.question("Gerçek Sayı Girin: ", (x) => {
    x = parseFloat(x);
    c = c + 1;
    p = p * x;
    recursiveAsyncReadLine(count);
  });
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Ör ...

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği