JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

const readline = require('readline');

const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

let c = 0;
let p = 1.0;

rl.question("Sayı Adeti Girin: ", (count) => {
  count = parseInt(count);
  recursiveAsyncReadLine(count);
});

function recursiveAsyncReadLine(count) {
  if (c >= count) {
    const gm = Math.pow(p, 1.0 / count);
    console.log("Ortalama: " + gm);
    rl.close();
    return;
  }
  rl.question("Gerçek Sayı Girin: ", (x) => {
    x = parseFloat(x);
    c = c + 1;
    p = p * x;
    recursiveAsyncReadLine(count);
  });
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript Büyük Harf Yapma

JavaScript Küçük Harf Yapma