JavaScript setMonth Kullanımı

Javascript'te setMonth() metodu, bir Date nesnesinin ay değerini ayarlamak için kullanılır. Bu metod, bir ay değeri alır ve bu değer ile Date nesnesinin ay değerini günceller. Ay değeri, 0 ile 11 arasında olmalıdır, çünkü Javascript tarih için ay değerlerini 0 ile 11 arasında sayar. Yani 0 Ocak, 1 Şubat ve 11 Aralık olarak kabul edilir.

Aşağıdaki örnekte bir tarih nesnesi oluşturup, ay değeri arttırılmıştır.

let date = new Date();
date.setMonth(date.getMonth() + 1);
console.log(date);

Başka bir örneği inceleyelim...

let date = new Date(2022,11,22);
date.setMonth(5);
console.log(date);

Bu örnekte belirli bir tarihteki ay değerini değiştirilmiştir. "22 Aralık 2022" tarihinde oluşturulan bir tarih nesnesinin ay değeri Haziran olmuştur. Unutmayın yukarıda da belirttiğimiz üzere "11" Burada Kasım'ı değil Aralığı temsil eder. Gene 5'de Mayıs'ı değil Haziran'ı temsil eder.

Başka bir örneği inceleyelim...

let date = new Date(2023,5,20);
date.setMonth(date.getMonth() - 2);
console.log(date);

Bu örnekte ise belirli bir tarihteki ay değerini azaltmak gösterilmiştir. "20 Haziran 2023" tarihinde oluşturulan bir tarih nesnesinin ay değeri 2 ay azaltılarak Nisan ayına eşitlenmiştir.

SetMonth(), tarih işlemlerinde kullanılan bir metoddur ve date nesnelerinde ay değerini kolayca güncelleme işine yarar. Bu metod, tarih ve zaman işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Örneklerde de görüldüğü gibi, setMonth() metodu kullanarak tarih nesnelerinde ay değerini arttırmak, azaltmak veya belirli bir ay değerine eşitlemek mümkündür.İlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript Math.sin Kullanımı

JavaScript Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

JavaScript Dört İşlem Yapan Örnek

JavaScript resizeBy Kullanımı