JavaScript Sort Metodu Kullanımı

JavaScript'te sort() metodu, dizideki elemanları alfabetik veya numerik olarak sıralamak için kullanılır. Öncelikle, dizinin elemanlarının string veya number (numerik) tipinde olması gerekir. Eğer elemanlar number ise, sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Eğer elemanlar string ise, alfabetik olarak sıralanır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

Standart Sıralama

let sayilar = [3, 1, 7, 12, 5];
sayilar.sort();
console.log(sayilar);

Bu örnekte, sayilar dizisi içindeki elemanlar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Sonuç [1, 3, 5, 7, 12] olacaktır.

Alfabetik Sıralama

let isimler = ["Elif", "Mehmet", "Hasan", "Jale"];
isimler.sort();
console.log(isimler);

Bu örnekte, isimler dizisi içindeki elemanlar alfabetik olarak sıralanmıştır. Sonuç ["Elif", "Hasan", "Jale", "Mehmet"] olacaktır.

Büyükten Küçüğe Sıralama

let sayilar = [3, 1, 7, 12, 5];
sayilar.sort(function(a, b){return b-a});
console.log(sayilar);

Bu örnekte, sayilar dizisi içindeki elemanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Sonuç [12, 7, 5, 3, 1] olacaktır.

Alfabetik Sıralama (Case-Insensitive)

let isimler = ["Ahmet", "Mehmet", "Hasan", "Hüseyin"];
isimler.sort(function(a, b){
    var x = a.toLowerCase();
    var y = b.toLowerCase();
    if (x < y) {return -1;}
    if (x > y) {return 1;}
    return 0;
});
console.log(isimler);

Bu örnekte, isimler dizisi içindeki elemanlar alfabetik olarak sıralanmıştır. Ancak bu sıralama büyük-küçük harf duyarlı değildir. Sonuç ["Ahmet", "Hasan", "Hüseyin", "Mehmet"] olacaktır.

Nesne Dizisi Sıralama (Object Array Sorting)

let kisiler = [ {isim: 'Ali', yas: 30}, {isim: 'Reyhan', yas: 25},
{isim: 'Lebron', yas: 35}, {isim: 'Hande', yas: 28} ];

kisiler.sort(function(a, b){
var x = a.isim.toLowerCase();
var y = b.isim.toLowerCase();
if (x < y) {return -1;}
if (x > y) {return 1;}
return 0;
});

console.log(kisiler);

Bu örnekte, kisiler dizisi içindeki nesnelerin "isim" değerleri alfabetik olarak sıralanmıştır. Sonuç [{isim: 'Ali', yas: 30}, {isim: 'Hande', yas: 28}, {isim: 'Lebron', yas: 35}, {isim: 'Reyhan', yas: 25}] olacaktır.

Burada gördüğünüz gibi, JavaScript sort metodu, dizideki elemanları alfabetik veya numerik olarak sıralamak için kullanılabilir. Ayrıca, özel bir fonksiyon kullanarak, sıralama işlemi için ekstra kriterler belirleyebilirsiniz. Örneklerde de görüldiğü gibi, sadece isimlerin veya sayıların dışında, nesnelerin özelliklerini de sıralayabiliyoruz.İlginizi Çekebilir

JavaScript Sinüs Değerini Hesaplama

JavaScript Bip Sesi Çıkartmak

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

JavaScript Math.sin Kullanımı