JavaScript StartsWith Kullanımı

Javascript startsWith() metodu, bir stringin başlangıcında belirli bir karakter dizisi olup olmadığını kontrol eder. Eğer belirlenen karakter dizisi stringin başlangıcında varsa, true değeri döndürür, aksi takdirde false değeri döndürür.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

let str = "Merhaba Dünya";
let result = str.startsWith("Merhaba");
console.log(result); // true

Bu örnekte, string "Merhaba" ile başladığı için "startsWith()" metodu true değerini döndürür.

let str = "Merhaba Dünya";
let result = str.startsWith("Dünya");
console.log(result); // false

Bu örnekte, string "Dünya" ile başlamadığı için startsWith() metodu false değerini döndürür.

let str = "Merhaba Dünya Nasilsin";
let result = str.startsWith("Dünya", 7);
console.log(result); // false

Bu örnekte, startsWith() metoduna ikinci bir parametre olarak 7 değeri verilmiştir. Bu parametre, stringin nereden başlayacağını belirtir. Stringin 7. karakterinden itibaren başlangıcını kontrol ettiği için false değerini döndürülecektir.

let str = "Merhaba Dünya Nasilsin";
let result = str.startsWith(" Dünya", 7);
console.log(result); // true

Bu örnekte, startsWith() metoduna ikinci bir parametre olarak gene 7 değeri verilmiştir. Önceki örnekten farklı olarak ilk önce boşluk vardır (" Dünya"). "Merhaba Dünya Nasilsin" stringinin 7. karakteri a olduğu için 7. karakterden sonrası " Dünya" ile başlar ve bu yüzden true değer döndürür.İlginizi Çekebilir

JavaScript Number.isNaN Kullanımı

JavaScript Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript Küçük Harf Yapma

JavaScript For Döngüsü Kullanımı