JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript'de bir string'in içindeki harf olmayan karakterleri silmek ve sadece harflerin kalmasını sağlamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

myInput.replace(/[^a-z]/gi, '')

Örnek bir kullanım yapalım..

var degerim = "abc46_3?\&dE";
var yeniDegerim = degerim.replace(/[^a-z]/gi, '');

alert(yeniDegerim);

Bu örnekte "abc46_3?\&dE" değeri "abcdE" değerine dönüşecektir..İlginizi Çekebilir

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Ede ...

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma

JavaScript StartsWith Kullanımı

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...