JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript'de bir string'in içindeki harf olmayan karakterleri silmek ve sadece harflerin kalmasını sağlamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

myInput.replace(/[^a-z]/gi, '')

Örnek bir kullanım yapalım..

var degerim = "abc46_3?\&dE";
var yeniDegerim = degerim.replace(/[^a-z]/gi, '');

alert(yeniDegerim);

Bu örnekte "abc46_3?\&dE" değeri "abcdE" değerine dönüşecektir..İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

JavaScript Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örn ...