JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let number = parseInt(prompt("Bir Tamsayı Girin: "));
let rev = 0;

while (number !== 0) {
    let digit = number % 10;
    rev = (rev * 10) + digit;
    number = Math.floor(number / 10);
}

console.log(rev);İlginizi Çekebilir

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript padEnd Kullanımı

JavaScript Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

JavaScript 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

JavaScript Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği