JavaScript Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"JavaScript" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

const readlineSync = require('readline-sync');

console.log("1. kenarı giriniz:");
const a = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

console.log("2. kenarı giriniz:");
const b = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

console.log("3. kenarı giriniz:");
const c = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
  const s = (a + b + c) / 2.0;
  const area = Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  console.log("Üçgenin Alanı: " + area);    
}
else {
  console.log("Üçgenin Alanı yoktur");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript Split Metodu Kullanımı

JavaScript StartsWith Kullanımı

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Dizileri Birleştirme