JavaScript Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"JavaScript" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

const readlineSync = require('readline-sync');

console.log("1. kenarı giriniz:");
const a = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

console.log("2. kenarı giriniz:");
const b = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

console.log("3. kenarı giriniz:");
const c = parseInt(readlineSync.prompt(), 10);

if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
  const s = (a + b + c) / 2.0;
  const area = Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
  console.log("Üçgenin Alanı: " + area);    
}
else {
  console.log("Üçgenin Alanı yoktur");
}İlginizi Çekebilir

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

JavaScript String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

JavaScript Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...