JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let count = 0;
let sum = 0.0;

while (count < 10) {
    let number = parseFloat(prompt("Bir Sayı Girin: "));
    count++;
    sum += number;
}

let avg = sum / 10;
console.log("Ortalama: " + avg);İlginizi Çekebilir

JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bul ...

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript setMonth Kullanımı

JavaScript Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

JavaScript Dizi Eleman Çıkarma