JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let count = 0;
let sum = 0.0;

while (count < 10) {
    let number = parseFloat(prompt("Bir Sayı Girin: "));
    count++;
    sum += number;
}

let avg = sum / 10;
console.log("Ortalama: " + avg);İlginizi Çekebilir

JavaScript Bugünün Tarihini Getirmek

JavaScript Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Ede ...

JavaScript Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

JavaScript Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

JavaScript Sort Metodu Kullanımı