JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript 'te en çok kullanılan döngülerden biri While döngüsü dür.

While döngüsünün amacı, ifade (koşul) doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar tekrar yürütmektir. İfade yanlış olduğunda döngü sona erer.

Döngünün kullanımı birçok programlama dili ile aynıdır.

while (koşul) { 
Koşul doğruysa çalıştırılacak kod
}

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

<script type = "text/javascript">
      var sayi = 0;     
      document.write("Döngü Başlangıç" );
      document.write("<br />");

      while (sayi < 5) {
        document.write(sayi + "<br />");
        sayi++;
      }         
      document.write("Döngü Bitiş");
</script> 

Örnekte sayi değişkenimiz 5 'ten küçük olduğu sürece döngüye girecek ve içerdeki kod çalışacaktır. Sonuç aşağıdaki gibi olur.

Döngü Başlangıç
0
1
2
3
4
Döngü Bitişİlginizi Çekebilir

JavaScript Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

JavaScript Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

JavaScript Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

JavaScript Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

JavaScript For Döngüsü Kullanımı