JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript 'te en çok kullanılan döngülerden biri While döngüsü dür.

While döngüsünün amacı, ifade (koşul) doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar tekrar yürütmektir. İfade yanlış olduğunda döngü sona erer.

Döngünün kullanımı birçok programlama dili ile aynıdır.

while (koşul) { 
Koşul doğruysa çalıştırılacak kod
}

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

<script type = "text/javascript">
      var sayi = 0;     
      document.write("Döngü Başlangıç" );
      document.write("<br />");

      while (sayi < 5) {
        document.write(sayi + "<br />");
        sayi++;
      }         
      document.write("Döngü Bitiş");
</script> 

Örnekte sayi değişkenimiz 5 'ten küçük olduğu sürece döngüye girecek ve içerdeki kod çalışacaktır. Sonuç aşağıdaki gibi olur.

Döngü Başlangıç
0
1
2
3
4
Döngü Bitişİlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript prototype Kullanımı

JavaScript Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

JavaScript İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği