Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Kotlin kullanarak 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

var toplam = 0

for (i in 2..100) {

  var asalMi = true

  for (j in 2 until i) {

    if (i % j == 0) {
      asalMi = false
      break
    }
  }

  if (asalMi) {
    toplam += i
  }
}

println("1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: $toplam")

Bu kod, öncelikle bir toplam adlı bir değişken tanımlar ve başlangıç değeri olarak 0 verir. Daha sonra, i değişkeni 2'den 100'e kadar artırılırken her seferinde bir iç döngü oluşturulur. İç döngü, i'nin 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder ve bölenleri tespit eder. Eğer i 2'ye bölünüyorsa asalMi adlı bir değişken false olarak ayarlanır ve iç döngü sonlandırılır. İç döngü sona erdiğinde, asalMi'nin değeri kontrol edilir. Eğer asalMi true olarak ayarlanmışsa, i asal bir sayıdır ve toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir println() fonksiyonu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı görüntülenir.

Sonuç aşağıdaki gibi olur..

1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği