Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Kotlin kullanarak 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

var toplam = 0

for (i in 2..100) {

  var asalMi = true

  for (j in 2 until i) {

    if (i % j == 0) {
      asalMi = false
      break
    }
  }

  if (asalMi) {
    toplam += i
  }
}

println("1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: $toplam")

Bu kod, öncelikle bir toplam adlı bir değişken tanımlar ve başlangıç değeri olarak 0 verir. Daha sonra, i değişkeni 2'den 100'e kadar artırılırken her seferinde bir iç döngü oluşturulur. İç döngü, i'nin 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder ve bölenleri tespit eder. Eğer i 2'ye bölünüyorsa asalMi adlı bir değişken false olarak ayarlanır ve iç döngü sonlandırılır. İç döngü sona erdiğinde, asalMi'nin değeri kontrol edilir. Eğer asalMi true olarak ayarlanmışsa, i asal bir sayıdır ve toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir println() fonksiyonu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı görüntülenir.

Sonuç aşağıdaki gibi olur..

1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği