Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin programlama dili kullanarak 1'den 100'e kadar sayıların toplamını hesaplamak için öncelikle 1'den 100'e kadar sayıları toplamak için bir döngü oluşturacağız. Bu döngü, 1'den 100'e kadar olan sayıları toplayacak ve sonucu ekrana yazdıracak.

fun main() 
{
  var toplam = 0
  
  for (i in 1..100) {
    toplam += i
  }
  
  println("1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: $toplam")
}

Yukarıdaki kodda, toplam adında bir değişken oluşturduk ve başlangıçta değerini 0 olarak atadık. Daha sonra, for döngüsü kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıları toplam değişkenine ekledik. En son olarak, toplam değerini ekrana yazdırdık. Çıktı aşağıdaki şekilde olacaktır..

1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: 5050İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosya Silme

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma