Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {
  println("Aralık Değeri Girin: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val number = sc.nextInt()

  for (num in 2..number) {
    var isPrime = true
    for (i in 2..num/2) {
      if (num % i == 0) {
        isPrime = false
        break
      }
    }

    if (isPrime)
      println(num)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Kotlin Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği