Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {
  println("Aralık Değeri Girin: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val number = sc.nextInt()

  for (num in 2..number) {
    var isPrime = true
    for (i in 2..num/2) {
      if (num % i == 0) {
        isPrime = false
        break
      }
    }

    if (isPrime)
      println(num)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği