Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {
  println("Aralık Değeri Girin: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val number = sc.nextInt()

  for (num in 2..number) {
    var isPrime = true
    for (i in 2..num/2) {
      if (num % i == 0) {
        isPrime = false
        break
      }
    }

    if (isPrime)
      println(num)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Şimdiki Zamanı Getirmek

Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek