Kotlin Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

fun main() {
  val d1 = mapOf('A' to 65, 'B' to 66, 'C' to 67, 'D' to 68, 'E' to 69, 'F' to 70)
  val l1 = listOf('A', 'C', 'F')
  val new_dict = mutableMapOf<Char, Int>()

  for (key in l1) {
    new_dict[key] = d1[key]!!
  }

  for ((key, value) in new_dict) {
    println("$key: $value")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak