Kotlin Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

fun main() {
  val d1 = mapOf('A' to 65, 'B' to 66, 'C' to 67, 'D' to 68, 'E' to 69, 'F' to 70)
  val l1 = listOf('A', 'C', 'F')
  val new_dict = mutableMapOf<Char, Int>()

  for (key in l1) {
    new_dict[key] = d1[key]!!
  }

  for ((key, value) in new_dict) {
    println("$key: $value")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...