Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  println("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val num = Integer.parseInt(sc.nextLine())
  val numbers = IntArray(num)
  var sum = 0

  for (n in 0 until num) {
    println("Sayı giriniz: ")
    val x = Integer.parseInt(sc.nextLine())
    numbers[n] = x
  }

  for (i in numbers.indices) {
    sum += numbers[i]
  }

  println("Dizideki tüm elemanların toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Kotlin Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Guid Yaratmak