Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  println("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val num = Integer.parseInt(sc.nextLine())
  val numbers = IntArray(num)
  var sum = 0

  for (n in 0 until num) {
    println("Sayı giriniz: ")
    val x = Integer.parseInt(sc.nextLine())
    numbers[n] = x
  }

  for (i in numbers.indices) {
    sum += numbers[i]
  }

  println("Dizideki tüm elemanların toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme