Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  println("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  val sc = Scanner(System.`in`)
  val num = Integer.parseInt(sc.nextLine())
  val numbers = IntArray(num)
  var sum = 0

  for (n in 0 until num) {
    println("Sayı giriniz: ")
    val x = Integer.parseInt(sc.nextLine())
    numbers[n] = x
  }

  for (i in numbers.indices) {
    sum += numbers[i]
  }

  println("Dizideki tüm elemanların toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Dosya Silme

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği