Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {
  val sc = Scanner(System.`in`)
  println("Sayıların adetini girin: ")
  val count = sc.nextLine().toInt()
  var sum = 0f
  for (i in 0 until count) {
    println("Bir tamsayı girin: ")
    val x = sc.nextLine().toInt()
    sum += x
  }
  val avg = sum / count
  println("Ortalama: $avg")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek