Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {
  val sc = Scanner(System.`in`)
  println("Sayıların adetini girin: ")
  val count = sc.nextLine().toInt()
  var sum = 0f
  for (i in 0 until count) {
    println("Bir tamsayı girin: ")
    val x = sc.nextLine().toInt()
    sum += x
  }
  val avg = sum / count
  println("Ortalama: $avg")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Guid Yaratmak

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği