Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  val numbers = arrayOf(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9)
  var count = 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (numbers[i] % 2 != 0) {
      count++
    }
  }

  println("Dizideki tek sayı adeti: $count")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama