Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  val numbers = arrayOf(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9)
  var count = 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (numbers[i] % 2 != 0) {
      count++
    }
  }

  println("Dizideki tek sayı adeti: $count")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği