Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin'de bir dizin içindeki dosyaları sıralamak için, öncelikle bir File nesnesi oluşturmalısınız. Bu nesnenin path'ini belirleyerek, içindeki dosyaları listeleyebilirsiniz. Dosyaları listeleyebildikten sonra, sort fonksiyonu ile dosyaları sıralayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kullanıma bakalım..

import java.io.File

fun main() 
{
    val dizin = File("C:/dosyalar")
    val dosyalar = dizin.listFiles()
    dosyalar.sortBy { it.lastModified() }
    dosyalar.forEach { println(it.name) }
}

Bu kod, "C:/dosyalar" dizinindeki dosyaları listeler ve son güncelleme tarihlerine göre sıralar. Sıralanmış dosyaların adları ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...