Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin'de bir dizin içindeki dosyaları sıralamak için, öncelikle bir File nesnesi oluşturmalısınız. Bu nesnenin path'ini belirleyerek, içindeki dosyaları listeleyebilirsiniz. Dosyaları listeleyebildikten sonra, sort fonksiyonu ile dosyaları sıralayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kullanıma bakalım..

import java.io.File

fun main() 
{
    val dizin = File("C:/dosyalar")
    val dosyalar = dizin.listFiles()
    dosyalar.sortBy { it.lastModified() }
    dosyalar.forEach { println(it.name) }
}

Bu kod, "C:/dosyalar" dizinindeki dosyaları listeler ve son güncelleme tarihlerine göre sıralar. Sıralanmış dosyaların adları ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...