Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun Hesaplama(a: Int, b: Int): Pair<Int, Int> {
    val toplama = a + b
    val cikarma = a - b
    
    return Pair(toplama, cikarma)
}

val res = Hesaplama(40, 10)
println("${res.first}, ${res.second}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması