Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun Hesaplama(a: Int, b: Int): Pair<Int, Int> {
    val toplama = a + b
    val cikarma = a - b
    
    return Pair(toplama, cikarma)
}

val res = Hesaplama(40, 10)
println("${res.first}, ${res.second}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği