Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun Hesaplama(a: Int, b: Int): Pair<Int, Int> {
    val toplama = a + b
    val cikarma = a - b
    
    return Pair(toplama, cikarma)
}

val res = Hesaplama(40, 10)
println("${res.first}, ${res.second}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama