Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val sampleList = listOf(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80)

  val duplicates = mutableListOf()
  sampleList.groupBy { it }
       .filter { it.value.size > 1 }
       .mapTo(duplicates) { it.key }

  println(duplicates.joinToString(", "))
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü