Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val sampleList = listOf(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80)

  val duplicates = mutableListOf()
  sampleList.groupBy { it }
       .filter { it.value.size > 1 }
       .mapTo(duplicates) { it.key }

  println(duplicates.joinToString(", "))
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Dosya Kopyalama

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Dosya Silme

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama