Kotlin Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = readLine()!!.toInt()

  if (number % 5 == 0) {
    println("$number sayısı 5'in katıdır.")
  } else {
    println("$number sayısı 5'in katı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak