Kotlin Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = readLine()!!.toInt()

  if (number % 5 == 0) {
    println("$number sayısı 5'in katıdır.")
  } else {
    println("$number sayısı 5'in katı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü