Kotlin Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = readLine()!!.toInt()

  if (number % 5 == 0) {
    println("$number sayısı 5'in katıdır.")
  } else {
    println("$number sayısı 5'in katı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması