Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

fun faktoriyel(n: Int): Int {
  if (n == 1) {
    return 1
  } else {
    return n * faktoriyel(n-1)
  }
}

fun main() {
  print("Bir tamsayı giriniz: ")
  val a = readLine()!!.toInt()
  val sonuc = faktoriyel(a)
  println("$a sayısının faktöriyeli: $sonuc")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Dosya Kopyalama

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Dosya Silme