Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

fun faktoriyel(n: Int): Int {
  if (n == 1) {
    return 1
  } else {
    return n * faktoriyel(n-1)
  }
}

fun main() {
  print("Bir tamsayı giriniz: ")
  val a = readLine()!!.toInt()
  val sonuc = faktoriyel(a)
  println("$a sayısının faktöriyeli: $sonuc")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Dosya Silme

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği