Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

fun faktoriyel(n: Int): Int {
  if (n == 1) {
    return 1
  } else {
    return n * faktoriyel(n-1)
  }
}

fun main() {
  print("Bir tamsayı giriniz: ")
  val a = readLine()!!.toInt()
  val sonuc = faktoriyel(a)
  println("$a sayısının faktöriyeli: $sonuc")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek