Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin'de, Math.abs metodu kullanılarak mutlak değer alınabilir. Bu metod, verilen sayının mutlak değerini döndürür. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürecektir.

// Değişken Tanımlama
var sayi: Int = -100

// Mutlak Değer Alma
var mutlakDeger = Math.abs(sayi)

// Sonuç
println("Sayının Mutlak Değeri : $mutlakDeger")

// Çıktı
Sayının Mutlak Değeri : 100

Bu örnekte, sayi değişkenine negatif bir değer (-100) atandı ve Math.abs metodu kullanılarak mutlak değer alındı. Sonuç olarak, mutlakDeger değişkeni 100 olacaktır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği