Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {

  var sum = 0
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = scanner.nextInt()

  var n = number
  while (n != 0) {
    val digit = n % 10
    sum += digit
    n /= 10
  }

  println("Rakamların Toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği