Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {

  var sum = 0
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = scanner.nextInt()

  var n = number
  while (n != 0) {
    val digit = n % 10
    sum += digit
    n /= 10
  }

  println("Rakamların Toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak