Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner

fun main(args: Array) {

  var sum = 0
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Bir Sayı Girin: ")
  val number = scanner.nextInt()

  var n = number
  while (n != 0) {
    val digit = n % 10
    sum += digit
    n /= 10
  }

  println("Rakamların Toplamı: $sum")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği