Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  print("Bir sayı giriniz: ")
  val number = readLine()!!.toInt()
  val x = number % 2

  if (x == 0) {
    println("Sayı Çifttir")
  } else {
    println("Sayı Tektir")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...