Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
  val str1 = "YazılımSeviyorum"
  val charDict = mutableMapOf<Char, Int>()

  for (c in str1) {
    var count = 0
    for (i in str1.indices) {
      if (str1[i] == c) {
        count++
      }
    }
    charDict[c] = count
  }

  println("Sonuc:")
  charDict.forEach { (key, value) ->
    println("$key: $value")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek