Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
  val str1 = "YazılımSeviyorum"
  val charDict = mutableMapOf<Char, Int>()

  for (c in str1) {
    var count = 0
    for (i in str1.indices) {
      if (str1[i] == c) {
        count++
      }
    }
    charDict[c] = count
  }

  println("Sonuc:")
  charDict.forEach { (key, value) ->
    println("$key: $value")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak