Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim")
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
}

fun getMiddleThreeChars(str1: String) {
  println("Orjinal String: $str1")

  val mi = str1.length / 2

  val res = str1.substring(mi - 1, mi + 2)
  println("Ortadaki Üç Karakter: $res")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması