Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için java.time paketindeki LocalDate sınıfını kullanabilirsiniz...

import java.time.LocalDate

fun main() 
{
    val bugun = LocalDate.now()
    println("Bugünün tarihi: $bugun")
}

Bu kod, java.time.LocalDate sınıfını içe aktarır ve now() yöntemini kullanarak bugünün tarihini alır. Sonra, println() fonksiyonunu kullanarak tarihi yazdırır. Bu örnekte, tarih varsayılan biçimi olan "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırılır.

Çıktısı şu şekilde olur..

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği