Kotlin Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Kotlin" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
    val asciiDict = mapOf('A' to 65, 'B' to 66, 'C' to 67, 'D' to 68)
  
    val newDict = asciiDict.entries.associate { (key, value) -> value to key }
    println(newDict)
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin Guid Yaratmak

Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek