Kotlin Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Kotlin" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

fun main() {
    val asciiDict = mapOf('A' to 65, 'B' to 66, 'C' to 67, 'D' to 68)
  
    val newDict = asciiDict.entries.associate { (key, value) -> value to key }
    println(newDict)
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak