Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val r = RectangleArea()
  r.getData()
  r.computeField()
  r.fieldDisplay()
}

class RectangleArea {
  var length = 0.0
  var width = 0.0
  var area = 0.0

  fun getData() {
    val sc = Scanner(System.`in`)
    print("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
    length = sc.nextDouble()
    print("Dikdortgenin genisligini girin: ")
    width = sc.nextDouble()
  }

  fun computeField() {
    area = length * width
  }

  fun fieldDisplay() {
    println("Dikdortgenin Alani: $area")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği