Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val r = RectangleArea()
  r.getData()
  r.computeField()
  r.fieldDisplay()
}

class RectangleArea {
  var length = 0.0
  var width = 0.0
  var area = 0.0

  fun getData() {
    val sc = Scanner(System.`in`)
    print("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
    length = sc.nextDouble()
    print("Dikdortgenin genisligini girin: ")
    width = sc.nextDouble()
  }

  fun computeField() {
    area = length * width
  }

  fun fieldDisplay() {
    println("Dikdortgenin Alani: $area")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği