Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val numbers = arrayOf(9, 12, 5, 4, 3, 6, 18, 11, 96, 7, 24)
  var flag = 0

  print("Bulunması istenen rakamı girin: ")
  val x = readLine()?.toInt() ?: 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (x == numbers[i]) {
      println("Bulundu, elemanın pozisyonu: $i")
      flag = 1
      break
    }
  }

  if (flag == 0) {
    println("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}
İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosya Silme

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği