Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val numbers = arrayOf(9, 12, 5, 4, 3, 6, 18, 11, 96, 7, 24)
  var flag = 0

  print("Bulunması istenen rakamı girin: ")
  val x = readLine()?.toInt() ?: 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (x == numbers[i]) {
      println("Bulundu, elemanın pozisyonu: $i")
      flag = 1
      break
    }
  }

  if (flag == 0) {
    println("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}
İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği