Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.*

fun main() {
  val numbers = intArrayOf(3, 4, 1, 9, 6, 2, 8)
  println(numbers.contentToString())

  print("Eklenecek Sayiyi Girin: ")
  val x = readLine()!!.toInt()

  print("Eklenecek Index Numarasini Girin: ")
  val y = readLine()!!.toInt()

  for (i in numbers.size - 1 downTo y + 1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
  }
  numbers[y] = x

  println(numbers.contentToString())
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği