Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.*

fun main() {
  val numbers = intArrayOf(3, 4, 1, 9, 6, 2, 8)
  println(numbers.contentToString())

  print("Eklenecek Sayiyi Girin: ")
  val x = readLine()!!.toInt()

  print("Eklenecek Index Numarasini Girin: ")
  val y = readLine()!!.toInt()

  for (i in numbers.size - 1 downTo y + 1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
  }
  numbers[y] = x

  println(numbers.contentToString())
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Kotlin Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek