Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.*

fun main() {
  val numbers = intArrayOf(3, 4, 1, 9, 6, 2, 8)
  println(numbers.contentToString())

  print("Eklenecek Sayiyi Girin: ")
  val x = readLine()!!.toInt()

  print("Eklenecek Index Numarasini Girin: ")
  val y = readLine()!!.toInt()

  for (i in numbers.size - 1 downTo y + 1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
  }
  numbers[y] = x

  println(numbers.contentToString())
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek