Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun firstLastSame(numberList: List<Int>): Boolean {
    println("Listemiz: $numberList")

    val firstNum = numberList.first()
    val lastNum = numberList.last()

    return firstNum == lastNum
}

val numbersX = listOf(10, 20, 30, 40, 10)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersX)}")

val numbersY = listOf(75, 65, 35, 75, 30)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersY)}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği