Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun firstLastSame(numberList: List<Int>): Boolean {
    println("Listemiz: $numberList")

    val firstNum = numberList.first()
    val lastNum = numberList.last()

    return firstNum == lastNum
}

val numbersX = listOf(10, 20, 30, 40, 10)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersX)}")

val numbersY = listOf(75, 65, 35, 75, 30)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersY)}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Kotlin Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma