Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun firstLastSame(numberList: List<Int>): Boolean {
    println("Listemiz: $numberList")

    val firstNum = numberList.first()
    val lastNum = numberList.last()

    return firstNum == lastNum
}

val numbersX = listOf(10, 20, 30, 40, 10)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersX)}")

val numbersY = listOf(75, 65, 35, 75, 30)
println("Sonuc: ${firstLastSame(numbersY)}")İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği