Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val numbers = intArrayOf(3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4)
  var largest = numbers[0]
  var position = 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (numbers[i] > largest) {
      largest = numbers[i]
      position = i
    }
  }

  println("En Büyük Sayı $largest ve pozisyonu $position")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Şimdiki Zamanı Getirmek

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği