Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

fun main() {
  val numbers = intArrayOf(3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4)
  var largest = numbers[0]
  var position = 0

  for (i in numbers.indices) {
    if (numbers[i] > largest) {
      largest = numbers[i]
      position = i
    }
  }

  println("En Büyük Sayı $largest ve pozisyonu $position")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek