Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var n1 = 0
  var n2 = 1
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Dizideki terim sayısını girin: ")
  val count = cs.nextInt()
  print("$n1 $n2")

  for (i in 2 until count) {
    val n3 = n1 + n2
    print(" $n3")
    n1 = n2
    n2 = n3
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği