Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var n1 = 0
  var n2 = 1
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Dizideki terim sayısını girin: ")
  val count = cs.nextInt()
  print("$n1 $n2")

  for (i in 2 until count) {
    val n3 = n1 + n2
    print(" $n3")
    n1 = n2
    n2 = n3
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Kotlin Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği