Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

"Kotlin" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var firstNumber: Int
  var secondNumber: Int
  var opt: Int
  var add: Int
  var sub: Int
  var mul: Int
  var div: Double
  val s = Scanner(System.`in`)
  print("İlk Sayiyi Girin: ")
  firstNumber = s.nextInt()
  print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
  secondNumber = s.nextInt()

  while (true) {
    println("Toplama için 1 giriniz")
    println("Çıkarma için 2 giriniz")
    println("Çarpma için 3 giriniz")
    println("Bölme için 4 giriniz")
    println("Çıkmak için 5 giriniz")
    val option = s.nextInt()
    when (option) {
      1 -> {
        add = firstNumber + secondNumber
        println("Sonuç:$add")
      }
      2 -> {
        sub = firstNumber - secondNumber
        println("Sonuç:$sub")
      }
      3 -> {
        mul = firstNumber * secondNumber
        println("Sonuç:$mul")
      }
      4 -> {
        div = firstNumber.toDouble() / secondNumber.toDouble()
        println("Sonuç:$div")
      }
      5 -> System.exit(0)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek