Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

"Kotlin" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var firstNumber: Int
  var secondNumber: Int
  var opt: Int
  var add: Int
  var sub: Int
  var mul: Int
  var div: Double
  val s = Scanner(System.`in`)
  print("İlk Sayiyi Girin: ")
  firstNumber = s.nextInt()
  print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
  secondNumber = s.nextInt()

  while (true) {
    println("Toplama için 1 giriniz")
    println("Çıkarma için 2 giriniz")
    println("Çarpma için 3 giriniz")
    println("Bölme için 4 giriniz")
    println("Çıkmak için 5 giriniz")
    val option = s.nextInt()
    when (option) {
      1 -> {
        add = firstNumber + secondNumber
        println("Sonuç:$add")
      }
      2 -> {
        sub = firstNumber - secondNumber
        println("Sonuç:$sub")
      }
      3 -> {
        mul = firstNumber * secondNumber
        println("Sonuç:$mul")
      }
      4 -> {
        div = firstNumber.toDouble() / secondNumber.toDouble()
        println("Sonuç:$div")
      }
      5 -> System.exit(0)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...