Kotlin Dosya Kopyalama

Kotlin programlama dili ile dosya kopyalama işlemi için copyTo fonksiyonu mevcuttur. Bu fonksiyon, bir dosyanın diğerine kopyalanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapıdır.

Aşağıdaki örnekte, dosyaKaynak adlı bir dosyanın dosyaHedef adlı bir dosyaya kopyalanması gösterilmektedir.

import java.io.File

fun main() 
{
    val dosyaKaynak = File("kaynak_dosya.txt")
    val dosyaHedef = File("hedef_dosya.txt")

    dosyaKaynak.copyTo(dosyaHedef, true)
}


Bu örnekte, dosya kopyalama işlemi sırasında oluşabilecek hatalar için try-catch bloğu kullanılmaz, ancak copyTo fonksiyonu hataları otomatik olarak yakalar ve eğer dosya zaten hedefte mevcutsa, dosya üzerine yazılabilir. copyTo fonksiyonunun ikinci argümanı olarak verilen true değeri dosya üzerine yazmayı veya dosya adının üzerine ekleyerek dosya adını değiştirmeyi belirler.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği