Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin programlama dili ile dosya oluşturma işlemi için Java platformundaki File sınıfını kullanabiliriz. Aşağıdaki kod örneği, dosya oluşturma işlemini nasıl yapabileceğimizi göstermektedir.

import java.io.File

fun main(args: Array) 
{
  val dosyaAdi = "deneme.txt"
  val dosyaYolu = File(dosyaAdi)

  if (!dosyaYolu.exists()) {
    dosyaYolu.createNewFile()
    println("$dosyaAdi adlı dosya başarıyla oluşturuldu.")
  } else {
    println("$dosyaAdi adlı dosya zaten mevcut.")
  }
}

Bu kod örneğinde, ilk olarak dosya adını dosyaAdi isimli bir değişkene atıyoruz. Ardından, File sınıfının nesnesini oluşturuyoruz ve dosyaAdi değişkenini parametre olarak veriyoruz. Daha sonra, exists() metodunu kullanarak dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer dosya yoksa, createNewFile() metodunu kullanarak dosya oluşturuyoruz ve println() ile başarılı bir şekilde oluşturuldu mesajını yazdırıyoruz. Eğer dosya zaten mevcutsa, println() ile dosya zaten mevcut mesajını yazdırıyoruz.İlginizi Çekebilir

Kotlin Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma